לתשומת ליבכם השנה יתקיים הכינוס בכפר המכביה

תכנית מדעית מעודכנת תפורסם בהקדם