הרשמה

הרישום מראש לכינוס נסגר.
ניתן להירשם במקום, בדלפקי הרישום, בביתן 10, גני התערוכה.